header photo

GROT Zabierzów

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy

KMITA

 

HISTORIA  ŁUCZNICTWA  W  ZABIERZOWIE.

Zabierzów, to niewielka miejscowość w pobliżu Krakowa. Położona jest na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Rudawą. Już od dawnych lat miejscowa młodzież kierowała swoje zainteresowania na sport. Początki jak zwykle w takim środowisku ukierunkowane były na najpopularniejszą piłkę nożną. Zorganizowane formy w sporcie zabierzowskim sięgają roku 1936 kiedy to powstaje klub sportowy, jako filia TS „Wisła” Kraków. Na przestrzeni historii zmieniał on kilkakrotnie nazwę – od tej filii poprzez „Zabierzowiankę” do Ludowego Klubu Sportowego „KMITA”. W okresie powojennym zawsze należał do Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
Tutaj jednak chcemy się skoncentrować na jednej z dyscyplin funkcjonującej w LKS „KMITA” Zabierzów, a mianowicie – łucznictwie. Jest to dyscyplina mało popularna – w naszym przypadku dająca wiele satysfakcji naszej młodzieży i w znacznym stopniu promująca środowisko. Jest ku temu okazja, gdyż rok 2003 to rok 50-lecia działalności sekcji w Zabierzowie.
Początki działalności sekcji sięgają roku 1953. Myśl założenia sekcji sięga roku 1952, jednak aktualne uwarunkowania sprawiły, że temat został podjęty jesienią 1953 roku. Założycielem sekcji łuczniczej przy LZS „Zabierzowianka” był instruktor sportu strzeleckiego, mieszkaniec Zabierzowa – Witold BARANOWSKI.
Pierwsze strzelania z wysłużonego łuku z 1935 roku notujemy w dniach 16-18.09.1953 r., a uczestnikami byli  Ireneusz Lipiarski, Stanisław Skalny i Witold Baranowski. Inicjatywa chwyciła, a w m-cu październiku sekcja liczyła 12 członków. Do najaktywniejszych należeli – Ireneusz Lipiarski, Stanisław Skalny, Stanisław Węgrzyn, Edward Krawczyk, Edward Szumiec, Edward Bujak, Aleksander Jabłoński oraz jedyna w tym gronie pani Barbara Dzięgielewska. Przez tory łucznicze mieszczące się w tym czasie na popularnym „wałku” przy obecnej ulicy Myszala przewijała się znaczna ilość młodzieży próbującej swych sił w tym sporcie. Pomocy w sprzęcie udzielały władze Powiatowego i Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na czele z nieodżałowanej pamięci prezesem Antonim Durakiem. Aktywność pierwszych łuczników w Zabierzowie była wielka i strzelania na torach trwały do późnej jesieni. Brak bazy szkoleniowej do treningu zimowego powodował, że spotkania łuczników miały miejsce w mieszkaniu Pana Baranowskiego, gdzie dyskutowano na tematy łucznictwa, przygotowywano sprzęt, a także prowadzono ożywione rozgrywki w brydża, oczekując na wiosnę. Używany w tym czasie sprzęt to drewniane łuki i strzały, z których trudno było trafić do celu.
Rok 1954 to pierwsze próby podjęcia współzawodnictwa sportowego z innymi. Na pierwszy ogień idzie spotkanie z najlepszymi wtedy w kraju łucznikami KS „Ogniowo” Energetyk Kraków. Nie myślano wtedy
o zwycięstwie, ale o podpatrzeniu mistrzów jakimi w tym czasie byli – Mieczysław Mazurek, czy Maria Cugowska. Systematyczne treningi przyczyniły się do podnoszenia poziomu sportowego i udziału szerszego kręgu młodzieży w zajęciach. Pojawiają się takie znane w późniejszym czasie nazwiska w sporcie łuczniczym, jak Bolesław Bujak, Stanisław Stypuła, Janusz Wędzicha, czy Tadeusz Góralczyk. W tych czasach czołowymi zawodnikami w sekcji są – Stanisław Skalny, Stanisław Węgrzyn i Edward Krawczyk wśród seniorów i Aleksander Jabłoński wśród juniorów. Sekcja jest bardzo żywotna, a zawodnicy biorą udział w licznych imprezach.
Będąc członkami Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe najważniejszymi imprezami w pierwszych latach startów były Centralne Spartakiady Zrzeszenia, w których reprezentacja województwa krakowskiego oparta na zawodnikach zabierzowskiej sekcji odgrywała znaczącą rolę. Wymienić tu należy Spartakiady w Białymstoku, Krakowie, Poznaniu i Lublinie. Do najlepszych w Zrzeszeniu należeli – Krystyna Majewska, Edward Krawczyk, Bolesław Bujak, Stanisław Skalny w kategorii seniorów, a Aleksander Jabłoński wśród juniorów. Imprezy o charakterze spartakiad w wielu dyscyplinach w Zrzeszeniu miały krótką historię. Przerodziły się później w Mistrzostwa Zrzeszenia rozgrywane w poszczególnych kategoriach idąc w kierunkach młodzieży. Łucznicy „Kmity” należeli w nich zawsze do czołówki.
Swych sił zawodnicy próbują w zawodach rangi Mistrzostw Polski, gdzie również w rywalizacji z zawodnikami z innych zrzeszeń wykazują niekiedy swą wyższość. Wyniki uzyskiwane na zawodach owocowały powołaniami do kadry narodowej, a także do reprezentacji kraju na imprezy międzynarodowe. Pierwszym uczestnikiem zawodów międzynarodowych był Bolesław Bujak – reprezentant kraju na Mistrzostwa Świata w Pradze 1957 roku.
Potencjał sportowy sekcji na przestrzeni historii 50-ciu lat był zmienny, a wpływ na to miały różne czynniki. Zaliczyć do nich można:
-          bazę szkoleniową i sprzęt
-          warunki finansowe
-          warunki organizacyjne
Baza szkoleniowa w porównaniu do innych była ograniczona, szczególnie w okresie zimowym. Znacznej poprawie uległa w latach 60-tych – nowy obiekt sportowy i  nieistniejący już „Dom Sportu” przy ul. Śląskiej.
Lata po roku 2000 to znaczna poprawa w bazie – udostępnienie pomieszczeń w Gimnzjum i treningi w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabierzowie. Sprzęt wyczynowy bardzo trudny w zdobyciu ze względu na cenę i pochodzenie z importu. Awans zawodników do kadry narodowej i ich znacząca pozycja poprawia sytuację sprzętową w oparciu o przydziały ze Związku. Warunki finansowe dla małego Klubu trudne. Należy tu nadmienić dużą pomoc Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w pierwszym okresie, później Wojewódzkiej Federacji Sportu i  w ostatnim czasie Urzędu Gminy.Organizacyjnie, jako dyscyplina o małej popularności nie posiadała nigdy znaczącej liczby działaczy i sympatyków. Rolę działacza w tej dyscyplinie można było ocenić w momencie gdy się go straciło. Tak było w roku 1965, kiedy zmarł założyciel sekcji – Witold Baranowski. Był moment załamania. Temat podjęli Teresa Skalny i Aleksander Jabłoński. Był to podatny grunt. Dalszą pracę kontynuował i działa do dnia dzisiejszego Aleksander Jabłoński przy wsparciu Stanisława Węgrzyna. Mankamentem sekcji była mała aktywność w organizacji imprez na własnym terenie. Wynikało to właśnie z braku dostatecznej ilości osób do ich organizacji. Niemniej klub był w końcu lat 50-tych organizatorem imprezy ogólnopolskiej pod nazwą „Puchar Wsi Krakowskiej” gdzie startowała cała czołówka krajowa z wielokrotną Mistrzynią Świata – Janiną Kurkowską-Spychajową. Obecnie imprezy szczebla centralnego mają obsadę tak liczną, że w naszych warunkach brakuje możliwości organizacyjnych. Ograniczamy się do imprez o charakterze nie przekraczającym województwa.
Pomimo licznych trudności łucznicy zabierzowscy zawsze prezentowali poziom pozwalający godnie prezentować środowisko. Za uzyskiwane wyniki znaleźli uznanie w oczach lokalnego społeczeństwa ich przedstawiciele – Marta Dudek w 2000 r., a Aleksander Jabłoński w 2003 r. otrzymali „Nagrody Samorządowe” Gminy Zabierzów dla najlepszej zawodniczki i najlepszego trenera. Finał całego 50-lecia był najbardziej udany w ostatnich dwóch latach – zamykających okres jubileuszu.
Ocenę sukcesów łuczników Zabierzowa na przestrzeni 50-ciu lat prezentujemy w poszczególnych najważniejszych imprezach.

 Mistrzostwa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
Debiut na arenie krajowej nastąpił w Centralnej Spartakiadzie Zrzeszenia LZS w Białymstoku w roku 1954 ze znaczącymi sukcesami. W czołówce wśród seniorów znaleźli się Stanisław Skalny i Edward Krawczyk, a wśród juniorów Bolesław Bujak, Aleksander Jabłoński, Marian Siemieniec, Ireneusz Lipiarski. Kolejną była Spartakiada w Krakowie w 1955 roku, gdzie zwyciężcami zostali Bolesław Bujak w seniorach i Aleksander Jabłoński w juniorach. Dalej to Poznań i Lublin, gdzie wśród najlepszych są Aleksander Jabłoński i Krystyna Majewska. Trudności finansowe spowodowały, że Zrzeszenie odeszło od Centralnych Spartakiad, a tytuły najlepszych w Zrzeszeniu przyznawano w oparciu o wyniki z Mistrzostw Polski.
Ponieważ łucznictwo należało i należy do jednej z najmocniejszych dyscyplin w Zrzeszeniu wznowiono imprezy w postaci Mistrzostw Zrzeszenia w roku 1995 i odbyły się w Gorzowie Wlkp. Początkowo w każdej kategorii wiekowej, a z czasem tylko w kategorii juniorów i juniorów młodszych.
Sukcesy sportowe łuczników „Kmity” w tych imprezach to:
-          3 i 4-te miejsca Katarzyny Miłek i Małgorzaty Korzonek w Bydgoszczy w roku 1996
-          1-sze miejsce Małgorzaty Korzonek w juniorkach młodszych i 4-te w juniorkach Katarzyny Miłek w Żywcu 1998 r.
-          3-cie Marty Dudek w Pielgrzymce w 1999 roku
-          2-gie Mirosława Gawina w juniorach i Agaty Winiarskiej w juniorkach młodszych w Żołędowie w 2001 r.
-          3-cie miejsce Karoliny Mosur w juniorkach w Dąbrowie Tarnowskiej w 2002 r.
-          1-sze Agaty Winiarskiej w juniorkach młodszych i 2-gie Karoliny Mosur w juniorkach w Kielcach w 2003 roku
-          2-gie miejsce Kariny Lipiarskiej i 4-te zespołu w Pielgrzymce w 2005 r.
W roku 1997 podjęto inicjatywę wznowienia imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Zrzeszeniu pod nazwą – Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych – rozgrywanych w blokach sportowych, gdzie również pojawiło się łucznictwo.
Pierwszą z cyklu tych imprez były Igrzyska w Siedlcach. Imprezy tego charakteru rozgrywane są corocznie i tak
Kolejno Suwałki-1998, Kielce-1999, Białystok-2000, Spała-2001, Zamosc-2002 i Zielona Góra-2003.
Znaczące starty zawodników „Kmity” w tym okresie to:
-          1-sze miejsce Małgorzaty Korzonek i 3-cie Marty Dudek w 1999 roku w Kielcach
-          1-sze miejsce Karoliny Mosur i 2-gie Mirosława Gawina w Zamościu 2002 r.
-          3-cie miejsce Karoliny Mosur w Zielonej Górze w 2003 r.
-          1-sza Karina Lipiarska w kategorii młodszej i 2-ga Karolina Mosur w grupie starszej w Spale 2004r
-          1-sza Karina Lipiarska , a reprezentacja Małopolski 2-ga w Kielcach w 2005 r.
-          1-sza Katarzyna Anioł w grupie młodszej w Siedlcach w 2006 r.
W roku 2007 po raz pierwszy Mistrzostwa Zrzeszenia LZS odbyły się w Zabierzowie. Organizatorami byli – Małopolskie Zrzeszenie LZS i LKS „Kmita”. Zawody odbyły się w kategoriach juniorów i juniorów młodszych. Gospodarze nie dysponowali w tym roku zawodnikami mogącymi rywalizować z najlepszymi. Wyróżnić należy Katarzynę Anioł i Magdalenę Magryś.
Tak więc łucznicy „Kmity” są znaczącą siłą w Zrzeszeniu.

 

Mistrzostwa Polski Młodzików.
Przegląd najlepszych osiągnięć rozpoczynamy od najmłodszej grupy szkoleniowej. W łucznictwie również wprowadzono rywalizację na poziomie ogólnopolskim w kategorii młodzików. Początkowo były to Igrzyska Młodzieży Szkolnej, a później zamieniono na Mistrzostwa Polski Młodzików.
W tej kategorii notujemy także sukcesy. Pierwszą jaskółką był brązowy medal Marty Jabłońskiej w Poznaniu 1984 roku. Najlepszy okres to starty trójki – Małgorzata Korzonek, Bożena Gryglowska, Katarzyna Wilk. Początek to rok 1995- w Kielcach  zespół ten zdobywa srebrny medal, a w kolejnym roku w Bytomiu-1996 złoty. Indywidualnie – Małgorzata Korzonek i Artur Sikora zdobywają srebrne medale. Ostatnim sukcesem był brązowy medal Pauliny Witali na 30 m  i 5-te miejsce w końcowej klasyfikacji w Mistrzostwach w Radomiu-2002.
Z mniejszym powodzeniem startują młodzicy w Mistrzostwach Polski Młodzików – Kołobrzeg 2003, niemniej 9-te miejsce Anety Anioł i 11-te Kamila Jabłońskiego należy tu odnotować.
W 2005 roku duże nadzieje wiązaliśmy ze startem Katarzyny Anioł w Rzeszowie. Ostatecznie zajęła tam 5-te miejsce. Wysoka pozycja pozwoliła jej na zakwalifikowanie do ekipy na zgrupowanie integracyjne do Monachium. Tam w zawodach przyjaźni zajęła 4-te miejsce.
Od roku 2004 zawody noszą nazwę Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików. Po dwuletniej przerwie młode łuczniczki ULKS „Grot” wystąpiły w turnieju w Jeleniej Górze. Był to start zaliczany jako udział w imprezie , a najlepiej zaprezentowała się Dorota Góralczyk. Zespół ULKS „Grot” w latach 2000-2001 zdobywał Puchar Polskiego Związku Łuczniczego za zwycięstwo w lidze młodzieżowej dziewcząt.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.
Od roku 1969 organizowane były zawody pod nazwą Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży, łącząca w sobie Mistrzostwa Polski w kategoriach juniora i juniora młodszego.. Imprezy tego typu były naszą najmocniejszą stroną, gdyż praca w klubie oparta jest właśnie o młodzież. Jedną z pierwszych była spartakiada w Jeleniej Górze-1969, gdzie srebrny medal zdobył Robert Kodura. Na kolejny sukces w tej kategorii musieliśmy poczekać do roku 1979, w którym Wiesław Gój zdobył również srebrny medal w Bydgoszczy. W roku 1985 impreza odbyła się w Poznaniu. Tutaj wysoką 4-tą pozycję zajęła Renata Kołodziejczyk
Dalej to lata 1986-88 gdzie pojawiła się mocna para – Marta Jabłońska i Alicja Nagły stanowiąca czołówkę krajową w tej kategorii. Już w Tomaszowie Mazowieckim w roku 1986 Marta Jabłońska zdobywa złoty medal na odległości długie. W kolejnym roku 1987 w Żywcu jest srebrną medalistką OSM, by sukces ten powtórzyć w roku 1988 w Wągrowcu.
Od 1995 roku impreza zmienia nazwę i charakter – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, to już tylko impreza dla kategorii juniora młodszego, a w Poznaniu gościem honorowym Olimpiady jest sam Prezydent MKOl Samaranch. Kolejny okres to lata 1996-98 kiedy dysponujemy mocnym zespołem – Małgorzata Korzonek, Katarzyna Miłek, Bożena Gryglowska, Katarzyna Wilk, groźnym dla najlepszych. W kolejnych Olimpiadach Bydgoszcz-Kraków-Wrocław zawodniczki były zawsze w czołówce zdobywając medale na odległościach.
W 1998 roku we Wrocławiu Małgorzata Korzonek zwyciężyła indywidualnie zdobywając tytuł Mistrzyni Polski, a zespól w składzie – Małgorzata Korzonek, Bożena Gryglowska i Katarzyna Wilk zdobył medal srebrny.
Kolejnym etapem były lata 2000-2002. W Żywcu w 2000 r. Mirosław Gawin po wygraniu eliminacji i zdobyciu trzech medali był 5-ty, a w zespole zdobył brązowy medal.
Rok 2001 w Poznaniu bez medali. W roku 2002 zespół woj. Małopolskiego z  udziałem naszych zawodniczek – Kariny Lipiarskiej i Agaty Winiarskiej zdobywa srebrny medal. Karina Lipiarska po dobrym starcie w eliminacjach i zdobyciu medali na odległościach, w końcowej klasyfikacji na 7-mym miejscu.
Rok 2003 to duży sukces na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Gdańsku. Po medalach na odległościach Agaty Winiarskiej i Kariny Lipiarskiej – Agata w końcowej klasyfikacji zdobywa medal srebrny, Karina na      5-tym miejscu, a Paulina Witala na 9-tym. Zespół woj. Małopolskiego, w skład którego wchodziły te trzy zawodniczki zdobywa medal srebrny.
W 2004 roku w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Gorzowie Wlkp.startuje tylko jedna nasza zawodniczka – Paulina Witala. Startuje w reprezentacji Małopolski zdobywając złoty medal, a indywidualnie na 50m srebrny.
W roku 2006 mamy tylko jedną reprezentantkę na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Zgierzu. Katarzyna Anioł indywidualnie jest 8-ma, a w zespole Małopolski zdobywa srebrny medal.
W roku 2007 startuje również tylko jedna zawodniczka – Magdalena Magryś, jednak bez sukcesu.
Rok 2008 to pierwszy bez naszego reprezentanta w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mlodzieży.
W roku 2009 finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży odbył się w Zabierzowie. Organizacyjnie było bardzo dobrze. Sportowo należy odnotować udział w finałach dwóch zawodniczek bez sukcesów.

Mistrzostwa Polski Juniorów.
Znaczące sukcesy odnoszono w kategorii juniora. Początki to lata1955-58, kiedy to w 4-ch kolejnych latach Aleksander Jabłoński meldował się na medalowych miejscach, a to Zakopane – 1955 na 3-cim miejscu, Krynica – 1956 na 1-szym i tytuł Mistrza Polski, Rzeszów – 1957 na 2-gim i w Krakowie – 1958 na 3-cim.
Zwrócić tu należy uwagę na fakt, że w tych latach startowali u nas zawodnicy zamieszkujący w innych miejscowościach, a zdobywający medale dla naszego klubu – byli to Jerzy Jarosz 1-szy w Zakopanem-1955        i Antoni Malec 2-gi w Krynicy-1956.
Po dłuższej przerwie tytuł Mistrza Polski Juniorów zdobył Robert Kodura w Ciechocinku – 1969.
W roku 1989 tytuł Mistrzyni Polski w Kielcach wywalczyła Alicja Nagły, a na trzecim miejscu uplasowała się Marta Jabłońska.
W kolejnym roku 1990 Marta Jabłońska była srebrną medalistką Mistrzostw Polski w Kołobrzegu.
W latach 1998-99 wysokie pozycje i medale na poszczególnych odległościach zdobywały Katarzyna Miłek         i Małgorzata Korzonek.
W roku 2001 w Zamościu Mistrzem Polski był Mirosław Gawin.
Oprócz indywidualnych medalistów  nasi zawodnicy zdobywali medale w zespołach. W latach 50-tych startowały reprezentacje zrzeszeń, a w nich mieliśmy medalistów – Stanisław Stypuła, Janusz Wędzicha,               Aleksander Jabłoński i Antoni Malec.
W roku 1968 w Mistrzostwach Polski w Gdańsku-Oliwie zespół w składzie Robert Kodura, Jan Bator i Henryk Jabłoński zdobył brązowy medal.
W 2001 roku startując w zespole woj. Małopolskiego Mirosław Gawin zdobył złoty medal.
W 2004 roku w Mistrzostwach Polski Juniorów w Pielgrzymce Agata Winiarska indywidualnie zdobywa brązowy medal, a w zespole Małopolski jest złotą medalistką.
Z dużymi nadziejami jechaliśmy na Mistrzostwa Polski Juniorów do Zakopanego w roku 2005. Po bardzo udanym starcie w kwalifikacjach zwyciężyła Karina Lipiarska bijąc rekord Polski i Europy w strzelaniu na 70m.
3 złote medali i srebrny na odległościach nie przełożyły się na zwycięstwo w klasyfikacji końcowej – była 7-ma. Zespół Małopolski z udziałem Kariny Lipiarskiej, Agaty Winiarskiej i Pauliny Witali zdobył złoty medal.
W roku 2007 liczyliśmy na wysoką pozycję Katarzyny Anioł. Niestety tylko start w reprezentacji Małopolski i zdobycie brązowego medalu możemy uznać za sukces.
Rok 2008 to kolejny nieudany w tej kategorii wiekowej.Drobne punkty we współzawodnictwie zdobywają Katarzyna Anioł i Alicja Strzałka.
W 2009 roku w Legnicy nasza juniorka – Alicja Strzałka zajmuje wysokie 4-te miejsce.

 Mistrzostwa Polski Seniorów.
Dla klubu z tak małego środowiska jak Zabierzów imprezą główną w sezonie były zawsze Mistrzostwa Polski Seniorów. Na przestrzeni historii sekcji zawodnicy nasi zanotowali swoją obecność na tych imprezach medalami i miejscami w czołówce. W większości były to medale na poszczególnych dystansach, niemniej możemy się tu pochwalić także medalistami w klasyfikacji generalnej, a należą do nich:
-          indywidualnie Marta Jabłońska – srebrne medale w latach 1991 w Krakowie i 1993 w Kołobrzegu
- Wiesław Janik – brązowy medalista w roku 1968 w Poznaniu
- Agata Winiarskabrązowa medalistka w roku 2003 w Żywcu
Przecierali szlaki medalowe na dystansach mieszcząc się w czołowej 10-tce w klasyfikacji końcowej
Stanisław Skalny – 10-ty w 1954 roku we Wrocławiu
Aleksander Jabłoński – 5-ty w 1956 roku w Lublinie i 4-ty w 1959 roku w Sopocie
Bolesław Bujak – 7-my w 1955 roku w Opolu i 7-my w  1960 roku w Krakowie
Tadeusz Góralczyk – 10-ty w Katowicach 1957 roku
-          zespołowo
W okresie funkcjonowania Zrzeszeń nasi zawodnicy występowali w reprezentacji Zrzeszenia LZS i zdobywali medale, a należeli do nich Aleksander Jabłoński, Bolesław Bujak i Stanisław Skalny. Jako samodzielny zespół w składzie – Jabłoński, Bujak, Skalny w Sopocie 1959 zdobyli brązowy medal.
Jeszcze w 1960 roku w konkurencji Ł-2A zespół w składzie- Skalny, Bujak, Góralczyk zdobył srebrny medal.
Kolejne sukcesy zespołowe zanotowano dopiero w latach 1998-99. Na Mistrzostwach Polski w Warszawie – 1998 zespół kobiet w składzie – Małgorzata Korzonek, Katarzyna Miłek i Marta Dudek zdobyły brązowy medal, a w roku 1999 w Żywcu zespół kobiet w składzie – Małgorzata Korzonek, Marta Dudek i Alicja Malczewska zdobył srebrny medal i jest to największy sukces zespołowy.
W 2004 roku nasze zawodniczki nawiązują do dobrych tradycji starszych koleżanek i w Prudniku zespół w składzie – Karina Lipiarska, Karolina Mosur, Agata Winiarska zdobywa brązowy medal. Sukces ten z udziałem jeszcze Pauliny Witali powtarzają w roku 2005 w Legnicy, gdzie indywidualnie Karina Lipiarska jest 4-ta.
Należy tu również zaznaczyć medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Srebrne medale w latach 1990-91 zdobywała Marta Jabłońska w Żywcu i Gdańsku. W roku 2001 w Zamościu brązowy medal zdobyła Małgorzata Korzonek uzupełniając go brązowym w zespole. W roku 2004 w Pielgrzymce srebrny medal zdobywa Karolina Mosur, a w roku 2005 w Zakopanem w zespole również srebrny.
Rok 2006 w Zamościu to mocny akcent naszych zawodniczek. Młodzieżową Mistrzynią Polski zostaje Karina Lipiarska dokładając złoty medal w zespole wspólnie z Agatą Winiarską.
W roku 2007 start w Mistrzostwach Polski Seniorów w Zamościu wg naszej oceny nieudany pomimo zajęcia 4-tego miejsca w klasyfikacji zespołowej. Indywidualnie start nieudany.
Podobnie w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Kielcach indywidualnie start nieudany. W zespole zawodniczki – Karina Lipiarska, Agata Winiarska i Paulina Witala zdobywają złoty medal i tytuł Mistrzyń Polski.
Rok 2008 w kategorii seniorów to tylko 4-te miejsce zespołu w Mistrzostwach Polski w Zgierzu, a indywidualnie nieco za nisko.
Sukcesy odnotowujemy w Mlodzieżowych Mistrzostwach Polski w Żywcu. Indywidualnie Karina Lipiarska zostaje mistrzynią Polski, a zespół Małopolski z udziałem Kariny Lipiarskiej i Pauliny Witali zdobywa srebrny medal. Wraz z 2-gim zespołem Małopolski Agata Winiarska zdobywa brązowy medal.
Po raz pierwszy w 2009 roku Mistrzynią Polski Seniorek zostaje nasza zawodniczka – Karina Lipiarska.

 Mistrzostwa Świata i Europy.
Zawodnicy „Kmity” startowali również w imprezach najwyższej rangi. Debiutował w roku 1957 Bolesław Bujak w Mistrzostwach Świata w Pradze bez sukcesów sportowych.
Udanie uczynił to Mirosław Gawin w roku 2001 w Porec /Chorwacja/ zdobywając srebrny medal w drużynie.
Najbardziej udanie startowała Karina Lipiarska. W Mistrzostwach Świata Juniorów w Nymburku /Czechy/ w 2002 r. zdobyła tytuł Mistrzyni Świata w kategorii kadetek. W rok później w 2003 r. w Nimes /Francja/ zdobyła w drużynie juniorek tytuł halowej Mistrzyni Świata, a indywidualnie była 6-ta.
W tym samym roku na torach otwartych w Salonikach /Grecja/ na Mistrzostwach Europy Juniorów zdobywa brązowy medal w zespole, indywidualnie była 6-ta. Na tych samych mistrzostwach Agata Winiarska zajęła 6-te miejsce w juniorkach.
Po udanych startach w Halowych Mistrzostwach Polski w Zamościu w roku 2004 Karina Lipiarska i Agata Winiarska kwalifikują się do reprezentacji na Halowe Mistrzostwa Europu we Włoszech /Sardynia/. Indywidualnie w juniorkach Karina Lipiarska jest 4-ta.
Udane starty w kraju na torach otwartych skłaniają do powołania Agaty Winiarskiej i Kariny Lipiarskiej na Mistrzostwa Świata Juniorów do Lileshall /Anglia/. Po udanych kwalifikacjach wysokie 5-te miejsce zajmuje Agata Winiarska /najlepsza z europejek/.
W roku 2005 Karina Lipiarska startuje w reprezentacji na Halowych Mistrzostwach Świata w Aalborg /Dania/,gdzie w zespole zdobywa brązowy medal, a indywidualnie jest 6-ta. W tym też roku Karina Lipiarska startuje na torach otwartych w Mistrzostwach Europy w Silkeborg /Dania/, gdzie indywidualnie jest 10-ta, a w zespole 4-ta.
Zawody halowe stają się specjalnością Kariny. W roku 2006 startuje w Halowych Mistrzostwach Europyw Jean /Hiszpania/ i zajmuje tam wysokie 5-te miejsce, a w walce o wejście do strefy medalowej przegrywa pojedynek z Hiszpanką 1-nym punktem.
Rok 2008 to rok olimpijski. W hali zawodniczki nasze startują w I-szym Klubowym Pucharze Świata w Rzeszowie, gdzie zajmują 5-te miejsce. Karina Lipiarska bierze udział w bezpośredniej grupie przygotowującej się do tego startu. Bezpośrednim sprawdzianem dla niej był start w Pucharze Świata we Francji, niestety bez potwierdzenia wysokiej formy.
Rok 2009 do próba podjęcia pracy w aspekcie kolejnych Igrzysk Olimpijskich. Start w Pucharze Świata w Santo Domingo /Dominikana/ przyniósł Karinie sukces w postaci srebrnego medalu w zespole reprezentacyjnym.
Po sukcesie w Mistrzostwach Polski Karina Lipiarska zostaje zakwalifikowana do reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Ulsan /Korea/. Tutaj startuje bardzo udanie zajmując w efekcie 4-te miejsce.

 Drużynowe Mistrzostwa Polski.
Dążąc do popularyzacji dyscypliny oraz uaktywnienia szkolenia w klubach w światku łuczniczym zrodził się pomysł rozgrywek drużynowych.  W roku 1964 rozpoczęto rozgrywki w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski tworząc I, II ligę i A klasę. Kluby przydzielono wg oceny współzawodnictwa z systemem spadku i awansu w kolejnych latach. Skład zespołu był szeroki – min. 9 osób / M – 3xS + 2xJ, K – 2xS + 2xJ / obejmujący kobiety i mężczyzn w obu kategoriach wiekowych / seniorzy + juniorzy /. Wymagało to dużego wysiłku w klubach. Rozgrywki prowadzono w 4-ch rundach, przy czym12 klubów podzielono strefowo na 4 grupy po 3 zespoły i pierwsze 3 rundy odbywały się kolejno u każdego z klubów jako organizatora, a 4-ta runda była zjazdowa z udziałem wszystkich klubów w danej klasie rozgrywek. Z czasem system ulegał modyfikacjom poprzez rozgrywanie wspólnie wszystkich rund w danej klasie, a później do podziału na oddzielne rozgrywki dla kobiet i mężczyzn przy różnych udziałach poszczególnych grup wiekowych w zespole.
Rozgrywki tego typu zawieszono w roku 1988 , a spowodowane to było trudnościami finansowymi w klubach oraz sugerowanym założeniem, że jest to sport indywidualny.
Powrót do systemu rozgrywek drużynowych miał miejsce w roku 1996, ale już przy odmiennej od dawnej formie, gdyż zmienił się sposób rozgrywania pojedynków zespołowych – strzelanie zespołowej OR FITA.
W tym systemie rozgrywek funkcjonował zespół Ludowego Klubu Sportowego „KMITA”. Do rozgrywek zespół został zgłoszony w 1966 roku do II ligi, a ponieważ był na owe czasy mocnym awansował do I ligi. Pierwsze lata to starty w grupie z CWKS „Resovia” Rzeszów i ZKS „Stal” Stalowa Wola. Lata 1967-70 to udane starty w I lidze i miejsca w środku tabeli. Rok 1971 to spadek do II ligi, by po roku nieobecności ponownie awansować w roku 1972. Do połowy lat 70-tych notujemy spadek zainteresowania w klubie tym systemem rozgrywek ze względów finansowych, stąd też spadek do II ligi i później zawieszenie udziału. W międzyczasie rozdzielono rozgrywki na kobiet i mężczyzn. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych mocniejszą pozycję reprezentowali mężczyźni i w roku 1977 awansowali do II ligi, a w 1979 nawet do I ligi.        
Początek lat osiemdziesiątych to ponowny udział zespołu kobiet w rozgrywkach.
Zmiany zachodzące w kraju w tych latach spowodowały trudności w finansowaniu sportu, stąd też poziom jaki prezentowały nasze zespoły był niski i do czasu zawieszenia rozgrywek tj. 1988 roku zespoły kobiet i mężczyzn wędrowały pomiędzy II-gą i III-cią ligą – kończąc na III-ciej.
Ponownie temet rozgrywek drużynowych podjęto w roku 1996. Zespół kobiet z  mocną w tym czasie grupą zawodniczek – Korzonek – Miłek – Gryglowska – Wilk – Dudek w latach 1997-99 plasował się na VI-tym miejscu. Rok 2000 to ponownie regres i rezygnacja ze startu w rozgrywkach drużynowych. Pojawienie się młodych uzdolnionych zawodniczek w roku 2001 i powrót na tory Korzonek skłonił klub do przystąpienia do rozgrywek. Zmieniły się w tym czasie również reguły gry – wprowadzono OR FITA.
W rundzie kwalifikacyjnej w Zabierzowie 2001 roku zespół w składzie – Korzonek, Mosur, Winiarska, Petryszyn zdobył awans do I ligi. Najmłodszy zespół w rozgrywkach wspierany doświadczoną Martą Dudek w roku 2002 zakończył rozgrywki na 5-tym miejscu sprawiając czasami problemy nawet najlepszym.
Rok 2003 to najlepszy w historii naszych występów w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Szeroki skład zespołu – Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Karolina Mosur, Paulina Witala, Justyna Kaźmirek                         i doświadczona Małgorzata Czopek sięgają po srebrny medal w rozgrywkach. Sukces ten powtarzają łuczniczki Kmity w roku 2004. Startując w składzie – Mosur Karolina, Winiarska Agata, Lipiarska Karina, Witala Paulina zdobywają również srebrny medal.
Kolejny 2005 rok to powtórka z lat ubiegłych. Zespól w składzie – Mosur Karolina, Winiarska Agata, Lipiarska Karina, Witala Paulina sięga po srebro.
W roku 2006 łuczniczki Kmity zdobywają tym razem medal brązowy, a pracują na niego – Mosur Karolina, Winiarska, Agata, Lipiarska Karina, Witala Paulina, Stanieczek Anna, Anioł Katarzyna i Anioł Aneta.
Po przekwalifikowaniu rozgrywek w 2007 roku na ekstraklasę łuczniczki Kmity udanym startem w ostatniej rundzie zapewniły sobie ponownie brązowy medal, a na ten sukces pracowały w trakcie sezonu – Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Paulina Witala, Katarzyna Anioł, Anna Stanieczek i Karolina Mosur.
Rok 2008 nasze zawodniczki w składzie – Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Paulina Witala i Katarzyna Anioł ponownie zdobyły brązowy medal. W trakcie sezonu wspomagane przez Annę Stanieczek i Karolinę Mosur.
Rok 2009 jest kolejnym udanym w ramach tych rozgrywek. Zespół w składzie – Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Paulina Witala, Katarzyna Anioł i Alicja Strzałka zajmuje drugie miejsce zdobywając srebrny medal.

Zawody halowe.
Łucznictwo od roku 1983 stało się również sportem halowym. Corocznie rozgrywane są zawody rangi Mistrzostw Polski. W 1983 notujemy pierwsze mistrzostwa w kategorii seniorów. W roku 1986 wprowadzono mistrzostwa w kategorii juniorów, a w 1991 również w kategorii juniora młodszego / wcześniej rozgrywane jako Ogólnopolskie Zawody Juniorów Młodszych /. Nie notowaliśmy tu sukcesów w kategorii seniorów nie dysponując odpowiednią bazą do treningu halowego w okresie kiedy dysponowaliśmy zawodnikami w tej kategorii. Sukcesy przyszły z chwilą podjęcia pracy treningowej z młodzieżą w okresie zimowym.
Początek wskazała Marta Jabłońska zwyciężając w Kielcach w roku 1986 bijąc rekord Polski w strzelaniu na 18m. W kolejnych latach zdobywała jeszcze medale w kategorii juniorek młodszych w Koninie w 1987 – brązowy 
i w Zamościu 1988 – brązowy.
W latach 1996-98 medale zdobywają zawodniczki – Małgorzata Korzonek, Katarzyna Miłek, Bożena Gryglowska i Katarzyna Wilk. W kategorii juniorek młodszych w Prudniku-1996 brązowy medal zdobywa Katarzyna Miłek, a zespół w składzie – Korzonek, Miłek, Gryglowska zdobył również brązowy medal.
W roku 1997 w Zamościu zespół – Korzonek, Miłek, Gryglowska zdobywa złoty medal i tytuł mistrzyń Polski.
W roku 1998 w Zgierzu Katarzyna Miłek w kategorii juniorek zdobywa srebrny medal i tytuł v-mistrzyni Polski. Zespół juniorek młodszych – Korzonek, Gryglowska, Wilk zdobywa w tych zawodach srebrny medal i tytuł     v-mistrzyń Polski.
O medale ocierają się w latach 2001-2002 młode zawodniczki – Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Elżbieta Petryszyn i Elżbieta Machlowska w zespole zajmując 4-te miejsca w Nowej Rudzie i Prudniku. Indywidualnie  w Prudniku Lipiarska była 5-ta w 2002 roku.
W Mistrzostwach Polski w Zamościu w 2003 roku Karina Lipiarska zdobywa srebrny medal w kategorii juniorek młodszych, a zespół ponownie jest czwarty.
W roku 2004 Halowe Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych odbywają się ponownie w Zamościu.W kategorii juniorek Agata Winiarska jest 3-cia, a w kategorii juniorek młodszych Karina Lipiarska zdobywa tytuł mistrzowski i złoty medal. Również zespół w składzie – Karina Lipiarska, Paulina Witala i Aneta Anioł zdobywa złoty medal.
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów  w roku 2005 odbywają się w Zgierzu. Zespół w składzie – Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Paulina Witala zdobywa złoty medal, a Karina Lipiarska indywidualnie brązowy.
Również w kategorii seniorek nasze zawodniczki są widoczne. Zespół w składzie – Karina Lipiarska, Agata Winiarska i Paulina Witala zdobywa srebrny medal w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Kołobrzegu.
Rok 2006 to brązowy medal Kariny Lipiarskiej w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Nowej Rudziei kwalifikacje na Mistrzostwa Europy.
Udanie startują zawodniczki w Mistrzostwach Polski Seniorów w Legnicy w 2007 roku.. Zespół w składzie – Karina Lipiarska, Agata Winiarska i Karolina Mosur zdobywa srebrny medal. Indywidualnie niestety bez sukcesów.
Podobnie w roku 2008. Zespół w składzie – Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Paulina Witala, Anna Stanieczek zdobył medal brązowy. Indywidualnie najwyżej na 6-tym miejscu Paulina Witala.
Pomyślniej zakonczył się start w Halowych Mistrzostwach Polski w kategorii młodzieżowej. Tutaj zespół w składzie – Karina Lipiarska, Agata Winiarska i Paulina Witala zdobył srebrny medal, a indywidualnie Agata Winiarska brązowy.
Doskonale zaprezentowały się nasze łuczniczki w Halowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Zamościu w 2009 roku. Indywidualnie Karina Lipiarska zdobyła złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski. Wspólnie z Agatą Winiarską i Pauliną Witalą po zwycięskim finale z zespołem Czarnej Strzały Bytom zdobyły również złoty medal.
Rok 2010 to kolejny złoty medal Kariny Lipiarskiej w Halowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w MilówceRok 2011 rozpoczynamy sukcesem Agaty Winiarskiej w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Kielnarowej, która zdobywa srebrny medal.

 Puchar Polski.
Zawody Pucharu Polski dają przegląd aktualnej dyspozycji zawodnika w kraju na przestrzeni roku, gdyż rozgrywane są w cyklu pięciu imprez. W roku 2003 stały się one sukcesem zawodniczek „Kmity”. Puchar Polski-2003 w kategorii juniorek młodszych zdobyła Karina Lipiarska po zwycięstwie w finale i dwóch zwycięstwach w rundach.
Puchar Polski-2003 w juniorkach zdobyła Karolina Mosur. W przekroju sezonu wygrała dwa turnieje, a w finale była druga.
Ostatnia runda finałowa Pucharu Polski-2008 w Bytomiu przebiegła po myśli Kariny Lipiarskiej, która w klasyfikacji generalnej zdobyła Puchar.
Kolejny rok 2009 jest również udany dla Kariny Liparskiej w Pucharze Polski. W kolejnych rundach mieści się na miejscach 1-6, co daje jej w końcowej klasyfikacji 2-gie miejsce.

 Kontakty międzynarodowe.
W 50-letniej historii sekcji znalazło się również miejsce na kontakty międzynarodowe. Były one niewielkie, a wynikało to z możliwości finansowych. Początki to starty zawodników w reprezentacji kraju, bądź Zrzeszenia. Pierwszym, który startował w reprezentacji kraju poza granicami był Bolesław Bujak – Mistrzostwa Świata w Pradze 1957. Również przy okazji zawodów w Pradze, ale już w roku 1964 nawiązano kontakt z łucznikami       z Niemieckiej Republiki Demokratycznej z klubu BSG Stahl Maxhutte z Konitz. Był to kontakt najdłuższy trwający – lata 1964-1980 polegający na corocznej wymianie ekip dochodzących do kilkunastu osób.
Krótkotrwały kontakt nawiązaliśmy również z klubem z Niemieckiej Republiki Demokratycznej – BSG Lokomotiv Rostock. Wymiana trwała tu tylko dwa lata .
Kolejnym naszym partnerem był Banik Ostrava z Czechosłowacji. Kontakt również krótkotrwały dwuletni.
W 2002 roku nawiązaliśmy kontakt z klubem niemieckim z Zittau – OSV Zittau.
Krótkotrwały kontakt nawiązaliśmy w latach 1991-92 z łucznikami ze Lwowa /Ukraina/.
Szczupłość środków finansowych utrudnia nawiązanie kontaktów. W ramach reprezentacji kraju nasi zawodnicy odwiedzili takie kraje jak: Czechosłowacja, Węgry, NRD, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Cypr, Portugalia, Francja, Niemcy, Anglia, Luksemburg, Italia, Chorwacja, Mongolia, Słowacja, Czechy, Grecja.
Reprezentantami kraju byli – Bujak, Jabłoński, Gój, Rąpel, Kodura,Jabłońska, Nagły, Korzonek, Gawin, Mosur, Lipiarska, Winiarska, Witala czy Anioł Katarzyna.

 Czołowe postacie.

Marta Jabłońska-Dudek / 1971 /- zawodniczka LKS „Kmita” od roku 1981 z 2-letnią przerwą na starty w LKS „Łucznik” Żywiec. Medalistka zawodów rangi Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych – od młodziczki do seniorki. W sumie odnotowano ich 29 – w tym 4xZ,17xS, 8xB. Największe sukcesy to 2-krotny tytuł v-mistrzyni Polski seniorek indywidualnie w 1991 i 1993 roku. Również 2-krotnie zdobywała tytuł            v-mistrzowski w kategorii młodzieżowej, a w kategorii juniorek 1xS i 1xB, w kategorii juniorek młodszych również 2xS. Była więc etetową v-mistrzynią, bo trzeba tu jeszcze dodać tytuł v-mistrzyni w zespole. Startowała na Mistrzostwach Europy Juniorów w roku 1987 w Luksemburgu, gdzie zajęła 5-te miejsce.
Do chwili obecnej chętnie pomaga w trudnych sytuacjach kadrowych w lidze.Strzelając nie zapominała o nauce  i jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aktualnie nauczycielka w Szkole Podstawowej w Zabierzowie.

 Bolesław Bujak /1936/- jeden z pierwszych członków sekcji łuczniczej. Pierwszy reprezentant kraju w sekcji. Uczestnik Mistrzostw Świata w Pradze w roku 1957, 9-krotny medalista Mistrzostw Polski / 3xS,6xB /. Kariera sportowa to lata 1953 – 1968.

 Małgorzata Korzonek /1981/ - bardzo duży talent w tej dyscyplinie, niestety niespełniony w opinii wielu szkoleniowców w kraju. Startuje w latach 1993 – 1999. Medalistka podobnie jak Dudek we wszystkich kategoriach wiekowych – zdobyła 21 medali Mistrzostw Polski / 7xZ, 10xS, 4xB /. Była Mistrzynią Polski w kategorii juniorek młodszych we Wrocławiu-1998, jako zwyciężczyni Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Była reprezentantką kraju na Mistrzostwach Świata Juniorów w roku 1999 gdzie zdobyła 13-te miejsce i 4-te    w zespole. W roku 2001 wraca na tory i zdobywa brązowy medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Zamościu. Po przerwie w 2002 roku ponownie wraca w 2003 r. pomagając znacznie zespołowi w zdobyciu srebrnego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski.

Karina Lipiarska /1987/ - najmłodsza, ale o największych sukcesach sportowych w historii sekcji, biorąc pod uwagę starty na arenie międzynarodowej. W roku 2002 w Nymburku /Czechy/ zdobyła tytuł Mistrzyni Świata    w kategorii kadetek na torach otwartych, a w roku 2003 w hali tytuł Mistrzyni Świata juniorek w zespole. W tym samym roku w Salonikach /Grecja/ zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w zespole w kategorii kadetek. Brązowa medalistka Halowych Mistrzostw Świata Senirek w zespole – Alborg /Dania/ - 2008. IV-ta zawodniczka Mistrzostw Świata w 2009 roku w Ulsan /Korea/.

 Aleksander Jabłoński /1940/- działa w sekcji od czasów jej założenia tj. od roku 1953 do dzisiaj. Początkowo jako zawodnik, później szkoleniowiec i działacz. Największe sukcesy sportowe to – Mistrzostwo Polski Juniorów w Krynicy-1956 i pozycje medalowe w Mistrzostwach Polski w tej kategorii w latach 1955-58. Również w kategorii seniorów należał do czołówki krajowej. Ogółem zdobył 15 medali Mistrzostw Polski, w tym 3xZ, 5xS, 7xB. Od roku 1966 przejmuje szkolenie w klubie systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje od instruktora do trenera I klasy. Wychowawca wielu medalistów Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. V-mistrz Europy juniorów Mirosław Gawin i Mistrzyni Świata kadetek Karina Lipiarska to jego wychowankowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej pracujący zawodowo.Za swe zasługi dla dyscypliny wyróżniony licznymi odznaczeniami resortowymi i państwowymi – Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Zasłużony Działacz Zrzeszenia LZS, Złoty Krzyż Zasługi, Honorowa Odznaka PZŁucz. Sędzia łuczniczy I klasy.

 Stanisław Węgrzyn –związany z sekcją od roku 1953. Początkowo jako zawodnik, później działacz i przede wszystkim sędzia klasy państwowej bardzo wysoko oceniany w kraju. Działał w Okręgowym Związku Łuczniczym w Krakowie, a także w Zarządzie Polskiego Związku Łuczniczego. Za swe zasługi w dyscyplinie odznaczony – Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złota Odznaka Zasłużony Działacz LZS, Honorowa Odznaka PZŁucz., Srebrny Krzyż Zasługi. Zmnarł nagle w marcu 2010 r.

 Działacze i sędziowie.
Historię łucznictwa w Zabierzowie tworzyli nie tylko zawodnicy. Mamy w swoich szeregach również znakomitych działaczy, sędziów i szkoleniowców. Wprawdzie ze względu na elitarny charakter dyscypliny nigdy ilość ich nie była wystarczająca w stosunku do potrzeb, jednak jakość ich pracy powodowała, że zawodnicy osiągali znaczące wyniki.
Postacią, która stworzyła łucznictwo w Zabierzowie był – Witold BARANOWSKI, założyciel sekcji, szkoleniowiec oraz oddany działacz tej dyscypliny na szczeblu Klubu, Okręgu, Polskiego Związku Łuczniczego i Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Był  również sędzią łuczniczym.
Działaczami w pełnym tego słowa znaczeniu są praktycznie od początku funkcjonowania sekcji po dzień dzisiejszy – Stanisław Węgrzyn i Aleksander Jabłoński. Włożyli oni wiele pracy w łucznictwo nie tylko lokalne, ale także krajowe. Oprócz funkcji w Zarządzie Okręgu po prezesa włącznie, pełnili również funkcje w Zarządzie Polskiego Związku Łuczniczego. Stanisław Węgrzyn jest również szkoleniowcem, chociaż tej pracy nie poświęca czasu. Gro czasu poświęca pracy jako sędzia klasy państwowej należąc do czołówki w kraju. Za swój aktywny wkład pracy w dyscyplinie otrzymał odznaczenie państwowe Srebrny Krzyż Zasługi oraz resortowe – Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej- srebrny.

Aleksander Jabłoński – to aktualny szkoleniowiec / trener I klasy / sekcji i jej „prawa ręka” jako działacz. Jest sędzią łuczniczym I klasy. Za wkład pracy w dyscyplinie otrzymał odznaczenie państwowe – Złoty Krzyż Zasługi i resortowe – Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej-złota. Za działalność w Zrzeszeniu otrzymał odznakę – Zasłużony Działacz Zrzeszenia LZS-złotą. Nie można tu pominąć wkładu pracy w funkcjonowanie sekcji Teresy i Stanisława Skalnych, przejmujących działanie po śmierci Witolda Baranowskiego. Byli  również aktywnymi sędziami łuczniczymi. W ostatnich latach wiele czasu poświęcił Henryk Korzonek w pracach organizacyjnych, a głównie jako sędzia. W środowisku łuczniczym żyje stale Mirosław Jabłoński / syn Aleksandra /. Próbował swych sił jako zawodnik, jednak swoje zainteresowania skierował na pracę szkoleniową kończąc kurs instruktorski. Głównie działa jako sędzia posiadając klasę państwową. Należy dzisiaj do ścisłej czołówki sędziów łuczniczych młodego pokolenia w kraju.

 Baza szkoleniowa.
Aktualnie sekcja posiada tory łucznicze treningowe odpowiadające w pełni warunkom i potrzebom w okresie letnim. W okresie zimowym korzysta z uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Zabierzowie trenując       w sali gimnastycznej, bądź w hali produkcyjnej Firmy „POLREND”. Dla celów treningowych wykorzystujemy także korytarz w Gimnazjum w Zabierzowie. Wybudowany nowy obiekt sportowy w Zabierzowie w postaci hali sportowej i basenu mamy wrażenie zdecydowanie poprawi warunki treningowe również łucznikom.
Do organizacji imprez o charakterze lokalnym wykorzystywane są tory łucznicze, a dla imprez gromadzących większą ilość uczestników wykorzystuje się boisko piłkarskie ustawiając tam tory umożliwiające przeprowadzenie imprezy. Obiekt Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w postaci hali umożliwia organizację imprez halowych.
Po wybudowaniu Gimnazjum w Zabierzowie zdecydowanie poprawiły się warunki magazynowania sprzętu. Jest on aktualnie dobrze zabezpieczony. Brak takiego zabezpieczenia był przyczyną kradzieży najcenniejszych egzemplarzy w roku 2000.
Czołówka zawodników posiada sprzęt należytej jakości. Do szkolenia podstawowego posiadamy dosteteczną ilość sprzętu.

 

 

Współpraca z ULKS „GROT”.
Na hasło rzucone przez UKFiS w Zabierzowie w dniu 12 grudnia 1994 roku założono Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GROT” przy Szkole Podstawowej w Zabierzowie.Inicjatorami powstania klubu byli – Aleksander Jabłoński i ówczesny Dyrektor Szkoły mgr Jerzy Cywicki / były łucznik „Kmity” /.
Kluby te podjęły współpracę w zakresie szkolenia      
-          w „Grocie” prowadzone jest szkolenie w kategoriach dzieci i młodzików
-          w „Kmicie” kontynuacja szkolenia w kategoriach od juniora młodszego wzwyż
Współpraca ta to:
-          dostęp do młodzieży na etapie szkolenia najmłodszych
-          wspólna kadra szkoleniowa
-          korzystanie ze wspólnych obiektów
-          łatwiejszy dostęp do sprzętu

W szkoleniu najmłodszych adeptów łucznictwa w klubie niemałą rolę odgrywają posiadający uprawnienia instruktorskie – Marta Dudek, nauczycielka w Szkole Podstawowej i Mirosław Jabłoński.Od roku 2001  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GROT” podjął inicjatywę organizacji imprezy ponadwojewódzkiej w kategoriach młodzików i dzieci pod nazwą „Puchar Wsi Krakowskiej”. Do jej realizacji przyczynia się znacznie Starostwo Powiatowe w Krakowie, władze samorządowe Gminy i Dyrekcje Szkół – Podstawowej i Gimnazjum w Zabierzowie.
Przyglądając się uzyskiwanym wynikom przez zawodników, a szczególnie zawodniczki Ludowego Klubu Sportowego „KMITA” należy podkreślić ich znaczącą pozycję w kraju. Jak na niewielką miejscowość są to niewątpliwie wielkie osiągnięcia promujące nasze środowisko.
Warunki treningowe, jakimi dysponuje sekcja pozwalają na uzyskiwanie wysokich wyników, szczególnie w kategoriach młodzieżowych. Niebagatelne tu ma znaczenie doświadczenie trenerskie.
Dalej gdzie znaczącą rolę odgrywają warunki materialne jest już znacznie gorzej.
Na etapie reprezentowanym przez Klub można zabezpieczyć dostateczne szkolenie.Niezbędne na ten cel środki finansowe zabezpieczają nam – Urząd Gminy i podmioty prawne.
W realizacji zadań zleconych pomagają – Urząd Marszałkowski w Krakowie, Starostwo Powiatowe, Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Polski Związek Łuczniczy i inne, których niesposób tu wymienić. Za pomoc łucznicy serdecznie dziękują i oczekują dalszej.

                Zawodników zachęcamy do dalszej pracy treningowej, a uzyskiwane przez nich wyniki sportowe będą dla nich rekompensatą za poniesiony trud. Dla społeczeństwa Zabierzowa będą wizytówką, że w Zabierzowie uprawia się sport na wysokim poziomie, a także ten dający godziwą rozrywkę i satysfakcję na co dzień.

 

 

Medaliści Mistrzostw Polski w łucznictwie w historii Zabierzowa.

                                                                                                              Medal

                                                                                              Z             S             B             Razem

 1. Korzonek /Czopek/ Małgorzata                                   7              10            4            21                                          
 2. Jabłońska /Dudek/ Marta                                            4              17            8            29
 3. Gawin Mirosław                                                           5                2            1              8
 4. Jabłoński Aleksander                                                   3                5            7            15
 5. Winiarska Agata                                                          8              12           7            27
 6. Nagły /Malczewska / Alicja                                           2                3            7           12
 7. Miłek Katarzyna                                                           2                4            4            10
 8. Gryglowska Bożena                                                     2                3            1              6
 9. Kodura Robert                                                             1                2            2              5
 10. Wilk /Janik/ Katarzyna                                                 1                2                           3
 11. Wędzicha Janusz                                                         1                                             1
 12. Jarosz Jerzy                                                                 1                                             1
 13. Lipiarska Karina                                                          21              8            13          42
 14. Bujak Bolesław                                                                             3            6              9
 15. Gój Wiesław                                                                                 2            1              3           
 16. Malec Antoni                                                                                 2                            2
 17. Mosur Karolina                                                                             5            3              8
 18. Majewska Krystyna                                                                      1                            1
 19. Skalny Stanisław                                                                          1                            1
 20. Góralczyk Tadeusz                                                                       1                            1                          
 21. Lipiarski Rafał                                                                               1                            1
 22. Stypuła Stanisław                                                                         1                            1
 23. Janik Wiesław                                                                                            4               4
 24. BatorJan                                                                                                    1                1   
 25. Jabłoński Henryk                                                                                       1                1
 26. Witala Paulina                                                           1              5              3                9
 27. Stanieczek Anna                                                                                       2                1
 28. Anioł Katarzyna                                                         1              2              3                6
 29. Anioł Aneta                                                                1                             1                2
 30. Strzałka Alicja                                                                            1                               1

R a z e m                                                                            52           93          73           218

 

Medale Mistrzostw Europy zdobyli

 1. Mirosław Gawin                                                                 1                      1
 2. Lipiarska Karina                                                                       1                1

 

Medale Mistrzostw Świata

 1. Lipiarska Karina                                                                2                             1              3

 

W historii sekcji 29 zawodników i zawodniczek Ludowego Klubu Sportowego „KMITA” zdobyło 218 medali Mistrzostw Polski w tym 52 złotych, 93 srebrnych i 73 brązowych.
W Mistrzostwach Świata i Europy zdobyli 5 medali, w tym 2 złote – srebrny i 2 brązowe.
Do kolekcjonerów medali należeli – Dudek, Korzonek, Jabłoński, Nagły, Winiarska, Miłek, Bujak, Lipiarska
Tytuły mistrzowskie zdobywali – Korzonek, Gawin, Dudek, Jabłoński, Nagły, Miłek, Gryglowska, Wilk, Kodura,Jarosz, Wędzicha, Lipiarska, Witala,Winiarska i Anioł Aneta
Największe sukcesy to: złoty medal Mistrzostw Świata kadetek i juniorek Kariny Lipiarskiej oraz srebrny medal Mistrzostw Europy juniorów Mirosława Gawina.

 W roku 2003 posiadaliśmy 6 reprezentantów w kadrze narodowej Polskiego Związku Łuczniczego różnych kategorii wiekowych.
Rok 2008 to okres intensywnych przygotowań do startu w Olimpiadzie Pekin-2008. W przygotowaniach bierze aktywny udział Karina Lipiarska. Nistety nie zdołała zakwalifikować się do reprezentacji.
Do kolejnej jeszcze 4 lata, a więc należy podjąc dalszą pracę.

 Wybrałeś łucznictwo – trafiłeś w dziesiątkę !

Polecamy

nasz kanał YouTube

Szukaj na stronie