header photo

GROT Zabierzów

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy

Historia klubu GROT

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GROT” w Zabierzowie.

                 Realizując program nakreślony przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu „ Sport Wszystkich Dzieci” z inicjatywy trenera Aleksandra Jabłońskiego i ówczesnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabierzowie mgr inż. Jerzego Cywickiego powstał w grudniu 1994 roku Uczniowski Klub Sportowy „GROT” przy tej Szkole. Założycielami byli reprezentanci grona pedagogicznego i rodziców.
Celem jego działania miało być zachęcenie dzieci do uprawiania sportu. Ponieważ inicjatorzy wywodzą się ze środowiska łuczniczego – stąd też wiodącą dyscypliną stało się łucznictwo. W podtekście mówiło się również o innych dyscyplinach, jednak brak było chętnych do działania, aby je szerzej propagować w szkole. Pozostały one tylko na poziomie współzawodnictwa międzyszkolnego.
Łucznictwo jest dyscypliną już na poziomie sportu kwalifikowanego i obejmuje swym zasięgiem już imprezy sportowe na terenie kraju do Mistrzostw Polski Młodzików włącznie, a także próby wyjścia poza granice kraju. Zawodnicy tego klubu zdobywają punkty we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży na szczeblu krajowym. Niemniej sport ten może być u nas uprawiany również rekreacyjnie zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Sprawy organizacyjne.
Klub został wpisany do ewidencji UKS-ów w dniu 15 grudnia 1994 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Pierwszym prezesem był Tadeusz Miłek. Zgonie z obowiązującymi przepisami klub spełnił warunki i posiada osobowość prawną, działa w oparciu o statut. Na wniosek klubu podyktowany warunkami ekonomicznymi decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 1.06.1998 r. zmieniono nazwę na Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GROT” stając się jednocześnie członkiem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Klub posiada licencję Polskiego Związku Łuczniczego Nr 11/98 z dnia 4.12.1998 r. uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym.
Kolejnymi prezesami klubu byli – Marian Krzyworzeka (1997-99), Elżbieta Strychalska (1999-01), Emilia Krzyworzeka (2001-2004). W listopadzie 2004 nastąpiła zmiana – prezesem została wybrana Marta Dudek, pełniąc tę funkcję po dzień dzisiejszy.
Po zmianach przepisów klub zarejestrowany jest w Starostwie Powiatowym w Krakowie pod nr ew UKS/3.
Po powstaniu nowej placówki dydaktycznej w Zabierzowie, a mianowicie Gimnazjum, klub działa zarówno w Szkole Podstawowej, jak i Gimnazjum prowadząc szkolenie w kategoriach dzieci i młodzików. Pomocy w tej pracy udzielają Panie Dyrektor obu placówek.
Klub nastawiony był na szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkonym stanowiąc sekcję naborową dla LKS „KMITA”. Trudna sytuacja tego ostatniego spowodowała, że sekcja łuczniczaw LKS „KMITA” została rozwiązana w marcu 2011, a zawodnicy zgłosili akces do ULKS „GROT” stając się jego członkami. W ten sposób ULKS „GROT” przejął wszelkie aktywa po znaczącej w całym kraju i nie tylko sekcji łuczniczej LKS „KMITA”.

Baza szkoleniowa i sprzęt, kadra szkoleniowa.
Będąc UKS-em działającym przy placówkach oświatowych w Zabierzowie jego członkowie korzystają z ich bazy, a jest ona bogata dla takich potrzeb – sale gimnastyczne, boisko przyszkolne. Współpracując z LKS „KMITA” członkowie korzystają również z tej bazy. Wiąże się to również z faktem, że w ULKS-ie są szkoleniowcy działający również w LKS„KMITA”.
Sprzęt do szkolenia podstawowego UKS otrzymał w ramach pomocy w realizacji programu z UKFiS oraz Polskiego Związku Łuczniczego. Pomocy w  tym  temacie udziela również LKS „KMITA”, gdyż członkowie ULKS-u są później członkami LKS-u. Duże możliwości w treningach i rekreacji daje również kryty basen kąpielowy i hala sportowa w otwartym w roku 2004 Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Zabierzowie.

Osiągnięcia sportowe.
Pierwszy rok działalności to podjęcie decyzji o programie sportowym. Potraktowano sprawę tak, aby UKS zajął się szkoleniem w kategoriach dzieci i młodzików przekazując dalsze szkolenie do LKS „KMITA”. Było to proste gdyż w obu klubach pracowali ci sami szkoleniowcy. Mowa tu o dyscyplinie, która traktowana była jako sport kwalifikowany. Pozostałe to już  typowy sport szkolny uprawiany dla przyjemności i na poziomie rekreacji.

Rok 1995 to pierwsze starty często zawodników przygotowywanych wcześniej w LKS „KMITA”. Należeli do nich Małgorzata Korzonek, Bożena Gryglowska, Katarzyna Wilk, Małgorzata Ziąbka, Katarzyna Miłek, które wtedy dominowały w kategoriach dzieci. Przypomnieć tu należy ich wysokie pozycje na zawodach w Żołedowie (1994) i Zabierzowie (1995) na zorganizowanych ogólnopolskich zawodach w kategorii dzieci.
Już w tych pierwszych latach zawodnicy „GROTA” byli uczestnikami takich zawodów jak – Memoriał Kolomskiego w Kielcach, Memoriał Gromskiego w Rzeszowie, Puchar Wójta w Nowinach, czy też innych organizowanych w różnych stronach Polski, odnosząc sukcesy indywidualne i zespołowe, czego potwierdzeniem są liczne puchary i dyplomy.
Rok 1996 to kontynuacja dotychczasowych startów w cyklicznych imprezach. Ukoronowaniem całego sezonu były sukcesy w Mistrzostwach Polski Młodzików w Bytomiu. Indywidualnie srebrne medale zdobyli – Małgorzata Korzonek i Artur Sikora, a zespół w składzie – Małgorzata Korzonek, Katarzyna Wilk, Bożena Gryglowska zdobył złoty medal. Różne przyczyny złożyły się na fakt, że lata 1997-98 były bezbarwne w sensie wyników sportowych, niemniej szkolenie miało dalej miejsce i szukano nowych talentów.
W roku 1999 pojawiają się sygnały ku lepszemu. Pojawiła się grupa utalentowanych dziewcząt – Agata Winiarska, Karina Lipiarska, Elżbieta Machlowska, Elżbieta Petryszyn i inne chcące podjąć pracę treningową.
W zawodach w kategorii dzieci zajmują wysokie pozycje. W kategorii młodzików w Mistrzostwach Polski Młodzików w Rzeszowie Mirosław Gawin jest 5-ty, a w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Karolina Mosur 6-ta. Wszystko to potwierdza sens pracy i dążenie do wysokich wyników.
Rok 2000 to już sukcesy tych obiecujących zawodniczek. Czołowe pozycje na różnych zawodach pozwalają  oczekiwać sukcesu w najważniejszych imprezach. Mistrzostwa Polski Młodzików w Kielcach kończą się jednak 4-tym miejscem zespołowo i miejscami w 10-tce indywidualnie. Rewanż nastąpił już za tydzień w Radomiu, gdzie zespół w składzie – Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Elżbieta Machlowska, Elżbieta Petryszyn zwyciężył w rozgrywkach ligi młodzików zdobywając Puchar Polskiego Związku Łuczniczego
W kategorii dzieci pojawiają się nazwiska – Anety i Katarzyny Anioł, Joanny Wojtas, Pauliny Witala wśród dziewcząt i Kamila Jabłońskiego oraz Mateusza Lipiarskiego wśród chłopców. Odgrywają oni niepoślednią rolę w swoich kategoriach wiekowych na szeregu zawodach.
Poszerzenia swej działalności szukamy również w Szkołach sąsiednich miejscowości – Kobylany, Bolechowice, Rząska. Próby dały zbyt słabe rezultaty, a młodzież tych miejscowości wykazywała duże predyspozycje do uprawiania łucznictwa.
Rok 2001 to kolejny sukces w lidze młodzików i zdobycie Pucharu Polskiego Związku Łuczniczego przez zespół w składzie – Karina Lipiarska, Magdalena Skowron, Gabriela Wyroba i Paulina Witala. Zainteresowanie łucznictwem wśród najmłodszych maleje. Pojawiają się w pobliżu terminu zawodów. Organizujemy po raz pierwszy Puchar Wsi Krakowskiej w kategoriach dzieci i młodzików. Patronat przejmuje Wójt Gminy Zabierzów i wspiera Starostwo Powiatowe. Impreza cieszy się uznaniem i dobrą frekwencją.
Rok 2002 charakteryzuje się większą aktywnością wśród zawodników. Pojawia się zdolna grupa dziewcząt z Bolechowic, jednak szybko rezygnują. W zawodach w kategorii dzieci prym wiodą Katarzyna Anioł wśród dziewcząt i Kamil Jabłoński wśród chłopców, w kategorii młodziczek Paulina Witala. Odnoszą oni sukcesy na zawodach w Rzeszowie, Kielcach, bądź na własnych torach. W Mistrzostwach Polski Młodzików w Radomiu Paulina Witala zajmuje 5-te miejsce i zdobywa brązowy medal na 30 m. Starsze koleżanki, a także Karina Lipiarska startują już w LKS „KMITA”. Karina rozpoczynająca naukę strzelania z łuku w „GROCIE” jest Mistrzynią Świata Kadetek.
Rok 2003 to dalszy postęp młodych łuczników „GROTA”. Po udanych startach w Rzeszowie, czy też Pucharze Wsi Krakowskiej w Zabierzowie bardzo udanie startują w Mistrzostwach Polski Młodzików w Kołobrzegu.
Aneta Anioł zajęła 9-te miejsce, a Kamil Jabłoński 11-te. Zaowocowało to udanym startem w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Krakowie, gdzie zajęli odpowiednio 2-gie i 3-cie miejsce zdobywając 6 medali i 8 pkt. do współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży.
Starty w zawodach to jedna z form rozrywki i odpoczywania poprzez sport. Młodzież corocznie uczestniczy w akcjach letniego wypoczynku pod hasłem „Sportowe Wakacje”. W ostatnich trzech latach miały one miejsce w Marcówce k/Zembrzyc, Gdańsku i w Czudcy k/Rzeszowa.
Pierwszym, który wystartował w zawodach poza granicami kraju był Kamil Jabłoński – udział w Pucharze Trzech Krajów w Zittau /Niemcy/.
Rok 2004 to znaczny spadek zainteresowania młodzieży szkolnej sportem łuczniczym. Wpływ na to miało zaangażowanie działaczy, jak również inne warunki techniczno-organizacyjne. Dowodem na to było ograniczenie startów do występu jednej zawodniczki Katarzyny ANIOŁ na zawodach ogólnopolskich w kategorii młodzików w Suchej Beskidzkiej oraz tej samej zawodniczki w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Krakowie gdzie zdobyła 3 złote medale i punkty we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży.
Jak wynika z powyższego poprzez uprawianie sportu młodzież ma szansę wypoczynku, poznania kraju i poszukania nowych znajomości. Ofertę tą należy wykorzystać w myśl hasła „ Wybrałeś łucznictwo – trafiłeś w dziesiątkę „
Najprawdopodobniej należy poszerzyć ofertę uprawiania innych dyscyplin sportowych w klubie. Musi to być jednak poparte większym zainteresowaniem ze strony działaczy. Sport dzisiejszy na poziomie klubowym to już nie tylko prosta rekreacja, ale także wymaga dużego nakładu prac organizacyjnych i w wielu przypadkach znajomości w podejmowaniu trafnych decyzji.
Kolejne lata to coraz mniejszy nabór kandydatów do uprawiania wyczynowego sportu, stąd trudno o sukcesy. Niemniej pojawiają się talenty – Dorota Góralczyk, Agata Gołąb, czy w latach 2008-10 Anna Michalik, Jakub Dudek, Krystian Molenda, którzy sygnalizują duże możliwości. Chcąc osiągać sukcesy sportowe w obecnym czasie należy poświęcić dużo pracy na trening, a z tym jest nie najlepiej.
Rok 2011 stanowi przełom w działalności ULKS „GROT”. Po przejęciu zawodników z sekcji przy LKS „KMITA” zmieni się w zasadniczy sposób funkcjonowanie klubu. Oprócz szkolenia przyszłych kadr zawodniczych należy poświęcić czas na trening zawodników mającyh już sukcesy na arenie krajowej, a także międzynarodowej. Mamy w swych szeregach medalistki najważniejszych imprez krajowych i międzynarodowych z kandydatką do Igrzysk Olimpijskich Londyn -2012.

Sprawy finansowe.
Uprawianie sportu na takim poziomie, jaki staje się aktualnie udziałem ULKS „GROT” wymaga niestety środków. Uzyskujemy je w znaczącym stopniu dzięki Władzom Samorządowym Gminy Zabierzów. Pomagają nam również osoby fizyczne i prawne. W akcjach szkoleniowych zarówno w zimie, jak i w lecie mamy pomoc ze strony Polskiego Związku Łuczniczego, Małopolskiego Związku Łuczniczego, czy Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. Dzięki pomocy ofiarodawców możemy realizować plany sportowe i organizować zajęcia dla dzieci. Praca z najmłodszymi przynosiła efekty, czego potwierdzeniem jest fakt uzyskiwania wysokich wyników w procesie dalszego szkolenia naszych członków w Ludowym Klubie Sportowym „KMITA. Po zmianach organizacyjnych zadania te w pełni musi realizować Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GROT”  spadkobierca bogatych tradycji łucznictwa zabierzowskiego, które ma już ponad 50 lat.

Polecamy

nasz kanał YouTube

Szukaj na stronie